Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

 • Elburg als regionale onderwijsstad handhaven en mogelijk verder uitbouwen;
 • openbaar onderwijs en conventioneel onderwijs hebben gelijke mogelijkheden;
 • de gemeente zorgt voor gezonde onderwijshuisvesting inclusief het binnenklimaat;
 • basisscholen beschikken over een vakleerkracht lichamelijke opvoeding;
 • laaggeletterdheid blijft een aandachtspunt: In Elburg kan iedereen lezen en schrijven;
 • er is passend onderwijs voor elk kind, met de zorg en ondersteuning die nodig is;
 • voorschoolse educatie is beschikbaar voor elk kind dat dit nodig heeft;
 • voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar worden gekoppeld aan de basisschool;
 • een goede samenwerking tussen alle schoolbesturen, jeugdzorg en zorgverleners;
 • onderwijs in de gemeente Elburg richt zich ook op de om- en bijscholing van mensen in fysiek zware beroepen;
 • alle leerlingen kunnen veilig van en naar school.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018