Steun ons en help Nederland vooruit

Jongeren

  • D66 wil dat er voldoende betaalbare huur- en koopwoningen zijn voor jongeren en starters;
  • de gemeente kan meer bijdragen aan het beschikbaar stellen van stageplaatsen bij bedrijven en organisaties;
  • wij willen dat de gemeente meer grip houdt op het voorkomen van overmatig drugs- en alcoholgebruik;
  • er moet een stimuleringsplatform komen voor kleinschalige kunst- en cultuuractiviteiten voor en door jongeren;
  • D66 wil een jeugdburgemeester die meer de belangen van jongeren vertegenwoordigd;
  • de problematiek van de jeugd is complexer geworden. Dit vraagt om een aanpak die meer gericht is op het bespreekbaar maken van zaken. Dossiers die daarbij bovenop moeten zijn bijvoorbeeld sexting, digitaal pesten, verwaarlozing, armoede en eenzaamheid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018