Steun ons en help Nederland vooruit

Afval

Bij een duurzame gemeente hoort ook een helder afvalbeleid. D66 neemt hierin de volgende standpunten in:

  • het afvalbeleid in Elburg vraagt een andere aansturing. D66 staat voor het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt en zonder dat het ophaalsysteem duurder wordt;
  • meer sturen op kosten per geleegde container en dat laten betalen. Dit heeft zich bewezen en zo beloon je goed gedrag;
  • bewustwording van de consument stimuleren om aanbieders van overtollig verpakkingsmateriaal te vermijden, door bijvoorbeeld meer lokaal te kopen;
  • afvalophaaldiensten stimuleren om creatiever en efficiënter te werken. D66 wil meer met prestatieafspraken werken;
  • meer goed gedrag belonen, dan het opzadelen met kosten voor wat betreft het netjes omgaan met afval. We opteren voor meer glas, plastics aan de weg en andersoortig makkelijk op te halen afval;
  • D66 wil een rechtvaardigere verdeling van de rioolheffing tussen éénpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens

Laatst gewijzigd op 22 november 2018