Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 17 februari 2018

#ingesprekmet MFC Aperloo

Afgelopen zaterdag 17 februari is D66 Elburg weer de straat op gegaan om in gesprek te gaan met inwoners van onze gemeente Elburg. Ditmaal waren we te vinden op ’t Harde waar we gastvrij zijn ontvangen door de vertegenwoordigers van het MFC Aperloo. Deze lokatie┬ákent een hele lange baard die tot grote frustratie leidt van zowel verenigingen, inwoners, het college en de gemeenteraad. Wij hebben ons uitgebreid laten bijpraten en hebben ook doorgevraagd over de historie en mogelijke oplossingen.

Zoals D66 het ziet en ook hebben aangegeven in de commissievergaderingen zijn er vanaf het begin voor de bouw al zaken misgegaan. Vervolgens zijn er steeds halve oplossingen bedacht die, naast dat ze kostbaar zijn, geen goede oplossing boden. Door deze halve maatregelen ontstond weer ander gedoe en nam de frustratie onder Hardernezen toe. Of het nu gaat om de klimaatbeheersing, lekkages of de inrichting, zoals de situatie nu is staat ‘De emmer’ in de sporthal symbool de hele historie. Deze emmer staat er al jaren, omdat er op dat punt lekkage is. Een lekkage die blijkbaar nog steeds niet verholpen is.

D66 wil dat:

  • het MFC Aperloo behouden blijft!
  • het MFC Aperloo duurzaam wordt gemaakt zodat de energielasten verlagen en de exploitatie rendabeler wordt. (dit geldt voor alle panden van de gemeente)
  • de mogelijkheden voor uitbreiding met een kinderopvang snel worden gerealiseerd (dit zorgt voor minder vierkante meters accommodatie en een effici├źntere benutting van de verhuur capaciteit: win-win-win)
  • de uitbreiding voor de turnfaciliteiten (meer diversiteit van sporten, topsport op een hoger niveau kunnen aanbieden en de regiofunctie van ’t Harde – Elburg verder in te vullen)

Thema

Duurzaam Leven

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. Wij willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. Wij willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt.

Lees meer