Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 januari 2018

D66 ongelukkig over gebrek aan opkomstbevorderende acties verkiezingen

Afgelopen maandagvond is er tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie ingediend door de VVD. Deze motie werd gesteund door de PvdA en D66. In deze motie werd opgeroepen om de welbekende stemwijzer (www.stemwijzer.nl) ook voor Elburg beschikbaar te laten maken. Daarnaast werd er opgeroepen om andere partijen of bewegingen de mogelijkheid te geven hun mening over een referendum te geven. Op 21 maart 2018 stemmen we namelijk niet alleen over onze vertegenwoordiging in de raad, maar mogen we ook onze mening geven over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten.

Stemwijzer

D66 vindt dat een stemwijzer zeer wel nuttig kan zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het geeft de mensen het gevoel dat er ook werkelijk iets te kiezen valt. Daarmee is het mogelijk dat meer mensen de stembusgang zullen gaan maken. Overigens juichen wij het voornemen van De Stentor voor een eigen kies wijzer helaam toe!

Digitale borden

D66 is van mening dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om een stemadvies te geven voor welke volksraadpleging dan ook. Dit kan ook een referendum zijn. En in dat geval kan het zo zijn dat er andere groeperingen dan de deelnemers aan de gemeenteraadsverkiezingen hun mening willen geven. Hen wordt nu niet dezelfde mogelijkheid geboden als de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Namelijk het aanbieden van digitale posters op digitale borden.

Uitkomst motie

De motie die werd ingediend is tijdens de vergadering aangepast. Het beschikbaar stellen van de digitale borden voor de campagne van het referendum werd uit de motie gehaald. Daarmee komt die mogelijkheid er definitief niet. Voor de aankomende verkiezingen is de deadline voor de stemwijzer reeds verstreken en zal er dus voor Elburg geen stemwijzer beschikbaar komen. De motie die in stemming werd gebracht ging daarom alleen nog over het inzetten van de stemwijzer voor de verkiezingen in de toekomst.  De motie haalde het niet, ondanks steun van Elburg Beleid voor de aangepast motie. Helaas konden de partijen die tegen stemden, behalve het CDA, geen inhoudelijke argumenten geven voor hun keuze. Men bleef er bij dat het niet nodig geacht werd.

Hoe nu verder?

Mag u als lid van een politieke partij die niet meedoet aan de aankomende verkiezingen dan geen poster plakken? Nee, want dat zou het beperken van uw vrijheid van meningsuiting betekenen. De gemeente moet plaatsen aanwijzen waarop poster geplakt mogen worden en het college is bevoegd om dit te organiseren. Wordt dus vervolgd….