Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 januari 2018

Elburg onderwijsstad

De gemeenteraad van Elburg had woensdag 24 januari een werkbijeenkomst over het thema Passend Onderwijs en het voorkomen van schooluitval.

Onderwijs is een belangrijk speerpunt van D66, zowel landelijk als regionaal. Wij vinden dat goed onderwijs bedraagt aan een duurzame samenleving met minder conflicten en meer welvaart.

Voor Elburg pleiten wij ervoor hier meer in te investeren. Niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen. Zo is het Nuborgh College passend onderwijs aan het ontwikkelen voor kinderen die eerst naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs in Nunspeet gingen (de Ambelt). Hierdoor wordt de regiofunctie van Elburg nog meer versterkt. Dit heeft als voordelen dat:

  • Kinderen uit de omgeving Elburg hoeven minder van het leerlingenvervoer gebruik te maken
  • Elburg wordt aantrekkelijk door het aanbieden van meer onderwijs en praktijkonderwijs in het bijzonder.
  • VSO leerlingen integreren sneller met andere leerlingen en in de maatschappij. Ze sluiten beter aan en vallen minder snel terug.

Investeren? Ja!

De gemeente Elburg krijgt een bijdrage voor alle leerlingen die naar school gaan. De vraag is nu of wij als gemeente ook willen bijdragen in de huisvesting van leerlingen waarvan wij niet allemaal een bijdrage krijgen (omdat ze niet in Elburg wonen, maar wel naar school gaan). D66 is hier een warm voorstander van. Ja het kost iets meer, maar het gaat ook meer opleveren. De mogelijkheden beperken zich niet alleen tot het voortgezet onderwijs (VO), maar biedt ook meer kansen voor het aanbieden van MBO onderwijs (niveau 1 en 2) in Elburg. Dit laatste is zeer interessant voor het bedrijfsleven dat staat te springen om opgeleide vakkrachten. Dus Doen!

Thema

Privé: Onderwijs

Wij willen onderwijs weer de kwaliteit en aandacht geven die het verdient. Met leraren die het beste uit zichzelf en hun leerlingen kunnen halen.

Onderwijs betekent voor D66 een leven lang leren. Zodat mensen zichzelf blijven ontwikkelen. D66 wil voortreffelijk beroepsonderwijs met opleidingen die goed aansluiten op de arbeidsmarkt. Een mbo waar je een vak leert waar je wat aan hebt.

Lees meer