Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 23 januari 2018

Verkiezingsdebat met horeca ondernemers uit Oldebroek en Elburg

horeca debatstellingen gappie

Maandagavond was er het eerste verkiezingsdebat met horeca ondernemers uit Oldebroek en Elburg. Deze was georganiseerd door de KHN Noord Oost Veluwe en vond plaats bij Aan de Gracht. Na een eerste kennismaking werden we getrakteerd op een heerlijke Hazenpeper! Dit in combinatie met een echt Elburgs gebrouwen biertje vormden natuurlijk die ideale start voor een debat aan de hand van de volgende stellingen:

“Blurring”(dit is als bijv. de kapper ook een glas wijn schenkt) moet overal toegestaan worden door gemeente om onder andere leegstand te voorkomen.

Dit is geen nieuwe ontwikkeling van de markt, de komst van de supermarkt destijds was ook een vorm van blurring. Daarom vinden wij dat je dit moet ondersteunen als gemeente. Maar om problemen te voorkomen moeten er afspraken gemaakt worden: Wat is wel wenselijk en wat niet? D66 pleit hierbij niet voor meer regels en beleid, want die moeten ook gehandhaaft worden. Dit gaat over afspraken maken onderling. Hoe houden we ons hieraan? En hoe spreken we elkaar aan als dit niet meer lijkt te kloppen.
De rol van de wethouder ziet D66 als hoeder van de onderlinge verstandhoudingen. En dus meer gezond verstand en minder regels.

Indien er horeca bedreven wordt (ook blurring) moet de ondernemer zich houden aan horecawetten en -tijden.

Ook voor deze stelling geldt dat er wordt afgesproken wat wel en niet wenselijk is. Het serveren van een kop koffie in een kledingwinkel zal niet echt bezwaarlijk zijn. Maar een kapper die een bar heeft waar diverse soorten bier geserveerd worden, of een sportkantine die zo goed draait dat het meer een café wordt zijn voorbeelden die naar het andere uiterste schieten. Duidelijk is wel dat het combineren van deze diensten op in een winkel voor een nieuw winkelaanbod leidt met meer reuring.
D66 vindt dat hier met nieuwe inzichten en bijpassende afspraken naar gekeken moet worden vanuit de gemeente. Dit kan eenvoudig door hier mee te experimenteren. Zo wordt er een manier gevonden waarin de gemeente meer ondersteunt en minder voorschrijft. En, zodat ondernemen leuk blijft!

De beste manier om alcoholmisbruik, onder de 18, tegen te gaan is het beboeten/bestraffen van de verkoper.

Het doel van de regel is om alcoholconsumptie bij jongeren onder de 18 te voorkomen, omdat dit aantoonbaar de gezondheid schaadt. De vraag is dan ook hoe we hier als gemeente mee omgaan om dit te handhaven. Controle is daarbij nodig, maar wat doen we met de uitkomsten. In het debat worden we geconfronteerd met de onmogelijk uitvoeren van wat de wet vraagt van de ondernemer (retail, horeca en verenigingen). Het risico ligt enkel bij de verstrekker, met het uitdelen van boetes (a 1380 euro!!) als gevolg.
Voor D66 schiet enkel het beboeten zijn doel voorbij. Het college heeft meerdere middelen om bedrijven en verenigingen die in overtreding zijn aan te spreken en te sanctioneren.

De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende parkeergelegenheid.

Hier kunnen wij duidelijk over zijn: Ja! Deze vraag komt voort uit de bijdrage die de horecabedrijven leveren voor het parkeerfonds. Tegelijk is het ook duidelijk dat niet helder en transparant is hoe de gelden uit het parkeerfonds worden besteed.
D66 pleit voor een innovatievere vorm van parkeren in en rond Elburg. Denk aan bewegwijzing, infrastructuur uitwijkgebieden en het kunnen sturen van verkeersstromen. En een goede uitleg hoe en waaraan het geld uit het parkeerfonds besteed wordt.

(Horeca)ondernemers mogen zelf de openingstijden bepalen.

De gestelde eindtijden zorgen er nu voor dat om 23:00 uur terrassen gesloten moeten worden en dat om 03:00 uur in de nacht de cafe’s leegstromen, er meer mensen op straat zijn en dus meer overlast en incidenten zijn.
Wat D66 betreft mag de horeca haar eigen eindtijd bepalen, maar met de bijkomende verantwoordelijkheid om overlast voor inwoners ter voorkomen. Dit is zowel een individuele als een collectieve verantwoordelijkheid van horeca en gemeente. 

Een 12-dagen regeling/vrijstelling, individueel en als collectief, is essentieel voor de horeca.

Tijdens het debat kwam naar voren dat deze regeling niet bestaat in Elburg. Deze stelling werd ingebracht door een ondernemer die erg veel baat zou hebben bij deze regeling. Tijdens behandeling van deze stelling kwamen nog enkele knelpunten in de beleidsuitvoering naar voren. Bijvoorbeeld hoe de gemeente omgaat met toezeggingen van vergunningen en de bezwaren hierop. Deze casus toont aan dat een regeling als de 12-dagen regeling wenselijk zou kunnen zijn. Wij zullen ons hierin verdiepen.

Elk terrasvergunning dient aan dezelfde voorwaarden te voldoen.

Bij het bespreken van eerdere stellingen kwam het woord maatwerk reeds naar voren. Ook op dit onderwerp is dat eigenlijk van toepassing. Echter, het is zeer belangrijk dat het maatwerk ook niet doorslaat naar willekeur in de handhaving.

D66 is van mening dat maatwerk goed is en dat de gemeente hierin een coachende rol kan hebben. Het is vooral van belang dat daar goed over gecommuniceerd, zodat duidelijk is waarom bepaalde beslissingen genomen zijn.

Evenementen met een maatschappelijk karakter verdienen subsidie.

Deze stelling is ingebracht door een ondernemer van ’t Harde. Deze ondernemer is benadert om met oud en nieuw een feesttent te exploiteren. Dit bleek niet haalbaar voor hem, maar hij wilde wel met wat hulp van de gemeente zijn zaak open doen. Dit bleek niet mogelijk, terwijl er wel feesttenten gefacilieerd werden in andere kernen.

De aanwezige wethouder gaf tijdens het volgende aan met betrekking tot subsidies. In 2018 zal het gehele stelsel van subsidies integraal onder de loep worden genomen. D66 kijkt met belangstelling uit naar de behandeling van de voorstellen die daaruit voort zullen vloeien. Op voorhand zijn wij van mening dat subsidie goed is om een evenement op te starten, maar dat het niet zo moet zijn dat alleen door subsidie een evenement in stand kan worden gehouden. Dan moet er naar alternatieven gekeken worden.

AIR B&B wordt gedoogd want dit stimuleert toerisme.

Van HORECA ondernemers wordt op het gebied van regels en vergunningen ontzettend veel gevraagd. Mensen die via Air BNB accomodaties aanbieden kunnen worden gezien als oneerlijke concurrenten van deze goedwillende ondernemers.

D66 ziet absoluut de toegevoede waarde van meer verblijfsrecreatie. Deze toeristen gaan ook naar musea, drinken een kopje koffie en lunchen en dineren in Elburg. Het is echter wel belangrijk dat elke accomodatie aan dezelfde criterea voldoet.